Kundundersökning

Vi mäter vad dina kunder tycker och hjälper dig agera på resultatet

I vårt webbaserade verktyg, Bright Navigator, kan du mäta allt från kundlojalitet till kundernas uppfattning efter mötet och medarbetarnas prestationer i samband med det. Dessutom finns möjlighet att jämföra era resultat med 14 branscher!

För att komma igång med din kundundersökning sätter vi en gemensam målbild och tar dig sedan steg för steg dit, med hjälp av resultatanalyser och workshops. Genom att föra tillbaka kunskapen till rätt ställe i organisationen utvecklas företaget mot fullt kundfokus.

Kundundersökning i korthet


Effekter med Kundundersökning


  • Feedback ned på medarbetarnivå
  • Ökad försäljning och kundlojalitet
  • Prioriteringar av förbättringar i kundmötet
  • Ökat kundfokus i hela företaget

 

”Vår konkurrensfördel ska vara service. Vi och våra konkurrenter har likartade erbjudanden och då är det hanteringen av kundmötet som är avgörande. Med Bright Navigator har vi förbättrat oss avsevärt.”
Carina Hallnor, kundtjänstchef Telia

Hej!

Hej!