Prestation i kundmötet

Nyckeltal som hjälper dig bli ännu mer effektiv

Hur mycket kostar varje kundkontakt? Klarar medarbetaren att lösa kundens ärende i första kontakten? Hur länge behöver kunden vänta innan hen får svar?

Nyckeltalsmodulen i Bright Navigator ger dig svaren oavsett i vilken kanal kundmötet sker. Ställ gärna resultaten i relation till kund- och medarbetarundersökningarna så får du överblick ända ner på individnivå.

Prestation i kundmötet i korthet


  • Väl valda nyckeltal som visar hur ni presterar i kundmötet
  • Presenteras i nyckeltalsmodulen i vårt webbaserade verktyg Bright Navigator
  • Kan kopplas till kund- och medarbetarmodulerna i Bright Navigator
  • Kan jämföras med andra företag och branscher i Bright Index

Effekter med Prestation i kundmötet


  • Effektivare rapportering
  • Möjlighet att identifiera stora förbättringspotentialer
  • Färre system att underhålla

”Via Bright Index följer vi upp och får benchmark på de hårda nyckeltalen. Jag tror att det är ett måste för att ha koll på exakt vad som behöver göras för att hela tiden bli bättre.”
Inger Wide, kundtjänstchef Forex Bank

Hej!

Hej!