Medarbetarundersökning

Nöjda medarbetare – lika viktigt som nöjda kunder

Precis som kundundersökningar är medarbetarundersökningar en färskvara. Därför har vi tagit fram ett batteri med omkring 25 frågor i en enkel undersökning du kan genomföra när det passar er, gärna flera gånger om året. Se det som en temperaturmätning som också är lätt att sätta i relation till aktuella händelser i verksamheten. Självklart kan du anpassa och lägga till de frågor ni behöver. Du och dina medarbetare genomför undersökningen i Bright Navigators medarbetarmodul vilket ger er möjlighet att direkt se resultaten och identifiera vilka områden som kräver åtgärder.

Medarbetarundersökning i korthet


  • En snabb och effektiv process för medarbetarundersökningar
  • Görs i Bright Navigators medarbetarmodul
  • Transparent – ger gruppen en tydlig bild och större förståelse för helheten
  • Kan kopplas till kundmötesmodulen i Bright Navigator

Effekter med Medarbetarundersökning


  • Snabbt och enkelt sätt att få reda på hur organisationen mår
  • Ökad förståelse för den egna rollens inverkan på kundupplevelsen
  • Ökad produktivitet hos såväl medarbetare som ledare
  • Minskad personalomsättning

”Störst nytta har vi sannolikt haft av att löpande stämma av hur medarbetarna upplever sin situation”
Peter Meriot, kundservicechef Spendrups 

Hej!

Hej!