Bright Coaching

Ett utvecklingsverktyg som ökar engagemanget hos dina medarbetare

Att medarbetare som känner sig uppskattade och får regelbunden återkoppling känner större engagemang, är de flesta överens om. En stor utmaning för många chefer är att få tiden att räcka till för såväl själva coachingen som administrationen runtomkring. Därför har vi tagit fram Bright Coaching. Verktyget bygger på medarbetarens syn på sin arbetssituation och stöttar processen så att du kan lägga mer tid på själva coachingen. Mål, förslag och krav utformas gemensamt och under tiden får både du som ledare och dina medarbetare värdefulla insikter för utvecklingen framåt.

 

Bright Coaching i korthet


  • Systemstöd för coachsamtal och uppföljning
  • Tydliggör mål och förbättringsaktiviteter
  • Tydligare och mer strukturerat ledarskap
  • Gemensam insikt kring verksamhetens resultat

Effekter med Bright Coacing


  • Gemensam bild av vad som behöver förbättras
  • Strukturerad uppföljning av förbättringsaktiviteter
  • Ökat engagemang hos medarbetarna
  • Minskad administration
Hej!

Sara Gustafsson

Försäljningschef