Customer Feedback Management

Följ upp kundärenden på rätt ställe i organisationen och öka lojaliteten

Om du vill dra största möjliga nytta av NPS®-mätningen är Customer Feedback Management rätt verktyg. Alltför ofta stannar kundernas synpunkter där de kommer in – hos kundtjänst, supporten eller butikspersonalen. Att istället föra tillbaka kunskapen till rätt mottagare ger stora möjligheter att lära av de som använder dina produkter och tjänster. Vår lösning samlar in kundernas synpunker oavsett i vilken kanal de befinner sig, och skickar dem vidare till rätt person i företaget. Det kräver förstås att tydliga roller, mandat och ansvarsområden är på plats. Förutom att du med Customer Feedback Management omvandlar kundernas synpunkter till förbättringsåtgärder, får du också nöjdare kunder. Även de som var missnöjda innan.

Customer Feedback Management i korthet


  • Ett webbaserat systemstöd för att arbeta med kundlojalitet
  • Systematiserar uppföljningen av nöjda och missnöjda kunder
  • Involverar hela organisationen i arbetet med att förbättra kundupplevelsen
  • Bygger på Net Promoter System℠

Effekter med Customer Feedback Management

  • Kunderna stannar längre och köper mer – blir mer lojala
  • Sänker kostnader för såväl badwill som produktutveckling
  • Skapar en kunddriven utveckling
  • Fler kunder rekommenderar företaget
Hej!

Sara Gustafsson

Försäljningschef