Med Customer Feedback Management synliggör du kundmötet i hela företaget

Customer Feedback Management: agera på kundens upplevelse

De företag som mäter hur kunderna uppfattar mötet med företaget har kommit en bra bit. De som valt att följa kundmötet i realtid, lite längre. Allra längst har de kommit som också för tillbaka kunskaperna från mätningarna – ut i organisationen.

Customer Feedback Management ger dig unika möjligheter att återkoppla och agera på kundsynpunkter från specifika tillfällen och händelser. När du arbetar systematiskt med att följa upp kundupplevelserna finns stora möjligheter att både sälja mer och öka lojaliteten. Samtidigt kan du dra nytta av kundernas synpunkter i exempelvis din produktutveckling. Läs mer om hur du kan utveckla era kundrelationer genom att ladda ner dokumentet.

Hej!

Hej!