Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera oss?

Alla pratar NPS®. Den ultimata rekommendationsfrågan?

För alla som arbetar med kundmöten är NPS något som klingar bekant i öronen. Vilka av företagets kunder är ambassadörer? Vilka är kritiker och vilka är bara likgiltiga?

Managementkonsulter hos världens alla konsultbjässar talar sig varma för varför det är så viktigt att ha koll NPS-talet. Är det bara ännu ett i raden av alla mätetal som sägs vara avgörande för hur företag ska finna de lönsamma kunderna eller finns det en poäng med att ställa ”Den ultimata frågan”? I detta white paper kan du läsa om bakgrunden till NPS, hur NPS-talet räknas fram, hur du kan få lönsamhet i arbetet med NPS och mycket annat.

Hej!

Hej!