VI VILL GE DIG insikter, bättre beslut och BÄTTRE AFFÄRER

Det är bättre att veta än att tro. Det har vi alltid tyckt och det är därför vi brinner för att mäta. Med Bright Navigator får du veta vad kunder och anställda anser och vi hjälper dig dra rätt slutsatser av resultatet. Då kan du grunda dina förbättringsåtgärder på fakta, och fatta beslut med precision.

Vi känner väl till vilka utmaningar du har i dina kundrelationer. I mer än tio år har vi arbetat med att optimera kundmötet, och vi vet det alltid finns en utvecklingspotential. Vi har hjälpt många företag, stora som små, att förbättra sina kundrelationer och därmed sina affärer. Men det är en sak att mäta och peka på en tydlig förbättringspotential, en annan att förändra sättet att tänka och agera. Vår idé är att hjälpa dig med båda delarna.

Det vi jobbar med är att mäta, jämföra och analysera nyckeltal för kund- och medarbetarnöjdhet. Alla mätningar går att ställa i relation till varandra så att du får ett helhetsperspektiv på verksamheten. Med resultaten från mätningarna hjälper vi dig att dra slutsatser och även att utveckla ert arbetssätt så att du drar verklig nytta av återkopplingen du fått av kunder och medarbetare. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi ge dig förslag på lämpliga åtgärder beroende på produkt, bransch eller kanal.

Våra verktyg som samlar in information om kunder, medarbetare och nyckeltal är alltså bara vägen mot målet: Att göra dina kunder till fans, och få ännu bättre affärer!